Runinskrifter.net

Material ‘mörk diabas’ (‘sten’)

Inskrifter på mörk diabas (1):