Runinskrifter.net

Material ‘ljusröd finkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på ljusröd finkornig granit (1):