Runinskrifter.net

Material ‘ljusgrå grovkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på ljusgrå grovkornig granit (1):