Runinskrifter.net

Material ‘ljusgrå finkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på ljusgrå finkornig granit (1):