Runinskrifter.net

Material ‘ljus kornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på ljus kornig granit (1):