Runinskrifter.net

Material ‘ljus hård kalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på ljus hård kalksten (1):