Runinskrifter.net

Material ‘kvartsrik grå granit’ (‘sten’)

Inskrifter på kvartsrik grå granit (1):