Runinskrifter.net

Material ‘kvartsitisk skiffer’ (‘sten’)

Inskrifter på kvartsitisk skiffer (1):