Runinskrifter.net

Material ‘kristallinisk urkalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på kristallinisk urkalksten (2):