Runinskrifter.net

Material ‘kalksten ’ (‘sten’)

Inskrifter på kalksten (1):