Runinskrifter.net

Material ‘kalkskiffer’ (‘sten’)

Inskrifter på kalkskiffer (1):