Runinskrifter.net

Material ‘gulröd sandsten’ (‘sten’)

Inskrifter på gulröd sandsten (3):