Runinskrifter.net

Material ‘gulgrå sandsten’ (‘sten’)

Inskrifter på gulgrå sandsten (1):