Runinskrifter.net

Material ‘gulgrå kalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på gulgrå kalksten (1):