Runinskrifter.net

Material ‘grovkornig röd granit’ (‘sten’)

Inskrifter på grovkornig röd granit (1):