Runinskrifter.net

Material ‘grovkornig grå granit med kristallinska inslag’ (‘sten’)

Inskrifter på grovkornig grå granit med kristallinska inslag (1):