Runinskrifter.net

Material ‘grovkornig gnejs’ (‘sten’)

Inskrifter på grovkornig gnejs (1):