Runinskrifter.net

Material ‘grov grå ortocerkalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på grov grå ortocerkalksten (1):