Runinskrifter.net

Material ‘granit med vit kvartsyta’ (‘sten’)

Inskrifter på granit med vit kvartsyta (1):