Runinskrifter.net

Material ‘granit med skiftningar i ljusrött’ (‘sten’)

Inskrifter på granit med skiftningar i ljusrött (1):