Runinskrifter.net

Material ‘granit med röda inslag’ (‘sten’)

Inskrifter på granit med röda inslag (1):