Runinskrifter.net

Material ‘granit med bruna fläckar’ (‘sten’)

Inskrifter på granit med bruna fläckar (1):