Runinskrifter.net

Material ‘granit av ljusgrå färg’ (‘sten’)

Inskrifter på granit av ljusgrå färg (1):