Runinskrifter.net

Material ‘grönsten med porfyrisk struktur’ (‘sten’)

Inskrifter på grönsten med porfyrisk struktur (1):