Runinskrifter.net

Material ‘gröngrå granit’ (‘sten’)

Inskrifter på gröngrå granit (1):