Runinskrifter.net

Material ‘grönflammig lilatonad kalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på grönflammig lilatonad kalksten (1):