Runinskrifter.net

Material ‘grönaktig sandsten’ (‘sten’)

Inskrifter på grönaktig sandsten (9):