Runinskrifter.net

Material ‘grön sandsten’ (‘sten’)

Inskrifter på grön sandsten (1):