Runinskrifter.net

Material ‘gråvit sandsten’ (‘sten’)

Inskrifter på gråvit sandsten (2):