Runinskrifter.net

Material ‘gråvit kalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på gråvit kalksten (1):