Runinskrifter.net

Material ‘gråsvart granit’ (‘sten’)

Inskrifter på gråsvart granit (2):