Runinskrifter.net

Material ‘gråsvart glimmerrik granit’ (‘sten’)

Inskrifter på gråsvart glimmerrik granit (1):