Runinskrifter.net

Material ‘gråspräcklig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på gråspräcklig granit (2):