Runinskrifter.net

Material ‘gråröd sandsten’ (‘sten’)

Inskrifter på gråröd sandsten (3):