Runinskrifter.net

Material ‘gråröd kalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på gråröd kalksten (1):