Runinskrifter.net

Material ‘gråröd gnejsgranit med kvartsinslag’ (‘sten’)

Inskrifter på gråröd gnejsgranit med kvartsinslag (1):