Runinskrifter.net

Material ‘gråröd gävlesandsten’ (‘sten’)

Inskrifter på gråröd gävlesandsten (1):