Runinskrifter.net

Material ‘gråröd finkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på gråröd finkornig granit (1):