Runinskrifter.net

Material ‘grå-gråbrun sandsten’ (‘sten’)

Inskrifter på grå-gråbrun sandsten (1):