Runinskrifter.net

Material ‘grå skiffer stenart’ (‘sten’)

Inskrifter på grå skiffer stenart (1):