Runinskrifter.net

Material ‘grå ortocerkalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på grå ortocerkalksten (5):