Runinskrifter.net

Material ‘grå och vit granit’ (‘sten’)

Inskrifter på grå och vit granit (1):