Runinskrifter.net

Material ‘grå och rödaktig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på grå och rödaktig granit (1):