Runinskrifter.net

Material ‘grå och röd kalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på grå och röd kalksten (1):