Runinskrifter.net

Material ‘grå och brunaktig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på grå och brunaktig granit (1):