Runinskrifter.net

Material ‘grå något rödlätt grovkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på grå något rödlätt grovkornig granit (1):