Runinskrifter.net

Material ‘grå medelkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på grå medelkornig granit (2):