Runinskrifter.net

Material ‘grå kornig stenart’ (‘sten’)

Inskrifter på grå kornig stenart (1):