Runinskrifter.net

Material ‘grå grovkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på grå grovkornig granit (1):