Runinskrifter.net

Material ‘grå granit med svarta och röda inslag’ (‘sten’)

Inskrifter på grå granit med svarta och röda inslag (1):